Individuel vejledning

VEJEN • TIL • EN • SIKKER • PERFORMANCE

Individuel vejlening:

At yde sit bedste i en koncertsituation, optagelsesprøve, audition eller i dagligdagens små præstationer er en færdighed som de færreste husker at give det fokus det fortjener. Mental styrke og performance er helt naturlige dele af det at være i stand til at yde en toppræstation, hvilket for mange musikere og konservatoriestuderende hører til dagligdagen. Spændingsniveauet kan vise sig i forskellige afskygninger. Det kan være med til at løfte en præstation til det absolut ypperste, men også sabotere en præstation. I begge tilfælde vil oplevelsen sætte spor og på den måde få betydning ikke bare på dagen, men også på den lange bane.

 

Jeg lægger vægt på i min vejledning at give en teoretisk og videnskabelig forståelse af hvad mental styrke og performance kan betyde for ens præstationsniveau. Samtidig med at fokusere på hvilken oplevelse man ønsker at give sit publikum. Det er vigtigt for mig at kombinere den teoretiske del med den praktiske sceniske træning. Sammen lægger vi et træningsforløb, som er tilpasset dit individuelle behov.

 

Ensembler:

Hvilken koncertform formidler jeres musik på den bedste måde? Hvordan sammensætter man et spændende program? Hvordan kan man med simple midler bruge koncertrummet og inddrage performance? Hvordan laver man interessante præsentationer?

 

Sammen arbejder vi ud fra jeres ønsker og musik, hvor vi kigger på program, performance og dynamikken på scenen som ensemble. Vi ser på hvilke værktøjer, der kan være med til at styrke oplevelsen både for jer som ensemble og ikke mindst for publikum. Efter ønske kan vi se på, hvordan man kan arbejde med mentaltræning som ensemble.

I vil blive præsenteret for viden fra forskningen på området og sammen finde frem til et udtryk, som passer til jer og jeres musik.